Web Analytics

PREISE EXCL. MWST. / CENY BEZ DPH

25000Monat

Titelseite / Úvodní stránka

 • Medium Rectangle Banner (300x250 px)
 • Platzierung auf der Titelseite
 • Umístění na přední stránce
 • monatlich / za mesíc
30000Monat

Premium

 • Medium Rectangle Banner (300x250 px):
 • Platzierung auf der Titelseite / Umístění na přední stránce
 • plus
 • 16x Bannerwerbung auf Artikelseiten aus Politik und Wirtschaft / 16x bannerová reklama na stránkách článků z politiky a byznysu
 • monatlich / za mesíc
1000

Newsletter

 • Werbung im POWIDL-Newsletter
 • Reklama v zpravodaji POWIDL
 • Formate / Formáty
 • • Banner (max. 600 x max. 600 px)
 • • Text (und Bild) / Text (a obrázek)
 • max. 200 Zeichen/znaků
 • • YouTube Video
 • • HTML-Code
 • Mindestbestellmenge: 8 Ausgaben
 • Minimální objednané množství: 8 vydání
15000Monat

PR-Artikel / PR článek

 • PR-Artikel / PR článek:
 • • Text:
 • bis zu 5000 Zeichen / až 5000 znaků
 • inbegriffen / včetně
 • • bis zu 5 Bilder möglich / až 5 obrázků
 • • Fotogalerie
 • • YouTube Video
 • Gegen Aufpreis übernimmt die Redaktion für Sie die Erstellung des PR-Artikels oder die Übersetzung Ihres tschechischen Textes ins Deutsche.
 • Za příplatek vytvoří redakce pro Vás PR článek nebo přeloží Váš český text do němčiny.